ที่อยู่:
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
10900
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
022718888
ส่งอีเมล

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.