• หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ กปถ.
  • การจัดซื้อจัดจ้าง
Experience true power and ease in website design. Our website templates and WordPress themes offer flexibility and functionality unlike any other.

การจัดซื้อจัดจ้าง

fav180

การจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศประกวดราคา
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาและ บริหารจัดการระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้ทราบถึงการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวด อักษรพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางสื่อกลางแจ้งประเภทบิลบอร์ด (billboard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบผลิตและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ทางสื่อกลางแจ้งประเภท ดิจิตอลบิลบอร์ด (Digital Billboard) ตามกลยุทธ์ “ได้ทะเบียนถูกใจ ประมูลง่าย ให้สังคม” เพื่อประชาสัมพันธ์การกำหนด การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

ประกาศประกวดราคา TOR จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถทางสื่อกลางแจ้งประเภทบิลบอร์ด (Billboard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมของสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะจ้างประชาสัมพันธ์(Boost post) การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (รย.1) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม เฟสบุ๊ค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศผู้ชนะ ค่าจ้างเหมาบริการ SMS เป็นค่าแพคเก็จแบบเหมาจ่าย โดยให้สำหรับการส่ง SMS แจ้งผู้ชนะการประมูล แจ้งเตือนการชำระค่าหมายเลข แจ้งเตือนผู้ประมูลกรณีลืม Username หรือ Password ฯลฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ฮิต: 2871

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.