• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • Hot News
  • แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.