เลขสวยกับการช่วยเหลือผู้พิการ

 

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ อาทิ แขน - ขาเทียม ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน รถนั่งคนพิการ เตียง ที่นอนป้องกันแผลกดทับ เบาะรองนั่ง เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น มอบแก่ผู้พิการที่ขอรับความช่วยเหลือจากทั่วประเทศ 

กองทุน กปถ. นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำไปจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และสนับสนุนโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หลายโครงการ อาทิ กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถในช่วงเทศกาลสำคัญ โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสารที่ปลอดภัยออกสู่ท้องถนน โครงการ “รถโมบาย  E-exam” บริการทำใบอนุญาตขับรถแก่ประชาชนในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล รวมทั้ง สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ จัดซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือจัดซื้อรถเทรลเลอร์ดับเพลิงอเนกประสงค์ให้แก่กรมทางหลวง เป็นต้น สำหรับการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ

กองทุน กปถ. ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากรถให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย นอกจากจะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ต้องการแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5937-8 หรือ Call Center 1584

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.