ปลอดภัย มั่นใจ !!

บริการขนส่งสาธารณะ ยุค New Normal กับมาตรฐานใหม่ "แท็กซี่ไทย"
ด้วย "ฉากกั้นอะคริลิกภายในห้องโดยสาร" ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  • ฮิต: 3219

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.