เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 6/2563

เอกสารแนบการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ ครั้งที่ 6/2563

วาระที่ 3.2 รายงานผลสรุปปิดโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ 3) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วาระที่ 3.2 (1) ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.1  การขอปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการด้านการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (พันธกิจที่ ๓)
วาระที่ 4.2 (1)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 (2)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2 (3)  ดาวน์โหลดเอกสาร
วาระที่ 4.2  การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธกิจที่ 3)
วาระที่ 4.2.1  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ฮิต: 354

กรมการขนส่งทางบก
1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2018 กรมการขนส่งทางบก - All Right Reserved.